od strane

Molekularno testiranje kod raka pluća: Što morate znati

28/05/2015 in Rak pluća, Uncategorized

Pfizer - novi logoMolekularno testiranje kod raka pluća:

Što morate znati

 

 

Kome je namijenjena ova knjižica?

Ova je knjižica namijenjena bolesnicima kod kojih se sumnja na rak pluća te onima kojima je nedavno dijagnosticiran rak pluća i koji se moraju podvrgnuti dodatnim pretragama radi potvrđivanja dijagnoze i odabira odgovarajućeg liječenja. Glavna joj je svrha da Vam pomogne razumjeti što je to molekularno testiranje, zašto će ono možda biti potrebno za određivanje podvrste raka pluća od koje bolujete i kako njegovi nalazi mogu utjecati na odluke o liječenju koje donosi Vaš liječnik.

 

Što je rak?

Rak nije samo jedna bolest, već velika skupina različitih bolesti (koje se nazivaju i zloćudnim novotvorinama ili zloćudnim tumorima) kod kojih abnormalne stanice u tijelu nekontrolirano rastu te se mogu proširiti u druga tkiva i razoriti ih. Većina vrsta raka naziva se prema dijelu tijela ili vrsti stanica u kojima se razvija (primjerice, rak prostate na početku zahvaća prostatu, dok se rak dojke razvija u tkivu dojke). [1].

 

Što je rak pluća?

Rak pluća jedna je od najčešćih vrsta raka. Počne se razvijati u jednom plućnom krilu, ali može se proširiti (ili ‘metastazirati’) u druge dijelove tijela.

Slika 1. Podvrste raka pluća [2]

Slika 1. Podvrste raka pluća [2]

Rak pluća dijeli se na dvije osnovne vrste, ovisno o tome kako stanica raka izgleda ispod mikroskopa (Slika 1):

•   rak pluća malih stanica (engl. small cell lung cancer, SCLC)

•   rak pluća nemalih stanica (engl. nonsmall cell lung cancer, NSCLC), koji je uvjerljivo najčešći

o NSCLC se dodatno dijeli na adenokarcinom, karcinom pločastih (skvamoznih) stanica i karcinom velikih stanica, ponovno prvenstveno na temelju izgleda stanica

Postoji i nekoliko mnogo rjeđih podvrsta raka pluća nemalih stanica, poput adenoskvamoznog karcinoma i sarkomatoidnog karcinoma, koji čine preostale vrste raka pluća nemalih stanica

Što su ‘pogonske’ mutacije i kako one mogu pridonijeti personalizaciji Vaše terapije?

Kod svih vrsta raka, uključujući rak pluća, u stanicama dolazi do specifičnih genskih promjena koje kontroliraju rast i širenje tumora. One se često nazivaju ‘pogonskim’ (engl. driver) mutacijama i igraju presudnu ulogu u rastu i širenju raka pluća. Neke vrste raka sa specifičnim ‘pogonskim’ mutacijama odgovaraju bolje na liječenje lijekovima koji ciljano djeluju na te mutacije – takva se liječenja nazivaju ciljanim terapijama. Pokazalo se da je ciljana terapija oblikovana tako da djeluje na specifičnu ‘pogonsku’ mutaciju djelotvornija od kemoterapije u bolesnika koji imaju te mutacije. Nažalost, još ne možemo identificirati ‘pogonske’ mutacije u tumorima svih bolesnika s rakom pluća. Svaka ciljana terapija razvijena je tako da ometa djelovanje specifične ‘pogonske’ mutacije i tako sprječava dijeljenje stanica raka. Stoga je vrlo važno da Vaš liječnik utvrdi imate li vrstu raka pluća za koju je izgledno da će odgovoriti na ciljano liječenje. Prilagođavanje liječenja na ovakav način primjer je ‘personalizirane terapije‘.

Kod raka pluća nemalih stanica (NSCLC) otkriveno je nekoliko različitih ‘pogonskih’ mutacija (Slika 2). One se mogu razviti kod bilo kojeg NSCLC‑a, neovisno o dobi, spolu, rasi ili pušačkom statusu bolesnika, a mogu se utvrditi samo specijaliziranim molekularnim testiranjem, koje pruža detaljne informacije o ‘pogonskim’ mutacijama specifičnima za Vaš tumor. Međutim, trenutno su ciljane terapije dostupne samo za dvije vrste ‘pogonskih’ mutacija i stoga su samo malobrojni bolesnici pogodni za takvo liječenje.

 

Odabir najprikladnije terapije za rak pluća

Da bi odabrao najprikladnije liječenje, Vaš liječnik mora znati od koje vrste raka pluća bolujete, imate li koju ‘pogonsku’ mutaciju, koliko je tumor narastao i je li se proširio na druge dijelove tijela.

Slika 2. ‘Pogonske’ mutacije u bolesnika s NSCLC om [3,4]
Podaci prikazani na ovoj slici preuzeti su iz dvaju zasebnih ispitivanja.

Određivanje stadija tumora je proces kojim Vaš liječnik utvrđuje koliko je rak narastao te je li se proširio iz pluća u druge dijelove prsnog koša ili ostatak tijela; tijekom određivanja stadija tumora možda ćete morati napraviti pretrage utemeljene na oslikavanju  tijela, primjerice oslikavanje računalnom tomografijom (CT) .

 

Osim toga, Vaš će liječnik uzeti i malen uzorak tumora za potrebe testiranja u bolničkom laboratoriju; taj se postupak naziva tkivnom biopsijom. Nekoliko je različitih načina na koji se ta biopsija može provesti, uključujući biopsiju kroz kožu, kiruršku biopsiju ili ultrazvučno vođenu transbronhalnu biopsiju. Liječnik će Vam preporučiti onu koja je najprikladnija za Vas i objasniti Vam što sâm postupak obuhvaća.

 Posebno obučen liječnik (patolog) pregledat će tkivo pod mikroskopom kako bi utvrdio od koje vrste raka pluća bolujete. Ovisno o nalazima, možda će odlučiti da je potrebno provesti i molekularno testiranje kako bi se utvrdilo postoje li u tumoru specifične ‘pogonske’ mutacije i je li personalizirano liječenje možda dobra terapijska opcija za Vas. Vrlo je važno je da se za provođenje tih testova uzme dovoljno velik uzorak tkiva.

 

Što je molekularno testiranje? 

Slika 3. Analiza tkiva u molekularnom testiranju kod NSCLC‑a

Slika 3. Analiza tkiva u molekularnom testiranju kod NSCLC‑a

Molekularno testiranje pruža detaljne informacije o specifičnim ‘pogonskim’ mutacijama koje su možda prisutne u Vašem tumoru(Slika 3).

Prisutnost ‘pogonske’ mutacije moglo bi omogućiti liječniku da propiše ciljanu terapiju za liječenje Vašeg tumora. Molekularno testiranje provodi se na tkivu uzetom tijekom tkivne biopsije ili uklonjenom tijekom operacije (ako Vam je operacija potrebna i ako joj se podvrgnete). Ponekad će liječnik možda morati ponoviti  postupak biopsije kako bi prikupio još uzoraka tkiva za molekularno testiranje. O tome možete razgovarati s njime.

Personalizirane terapije odobrene su samo za ‘pogonske’ mutacije koje se javljaju u dvama genima – receptoru epidermalnog faktora rasta (engl. epidermal growth factor receptor, EGFR) i kinazi anaplastičnog limfoma (engl. anaplastic lymphoma kinase, ALK). Dakle, liječnici trenutno utvrđuju moguću prisutnost samo tih mutacija. U budućnosti će možda biti dostupan veći broj personaliziranih terapija, a samim time i veći broj testova za otkrivanje odgovarajućih mutacija. Molekularno testiranje tkiva može se provesti primjenom jedne ili više tehnika, ovisno o laboratoriju.

 

Mogućnosti liječenja kod raka pluća

NSCLC se najčešće liječi kirurškim zahvatom, zračenjem, sistemskom terapijom ili njihovim kombinacijama, ovisno o stadiju bolesti. Sistemska se terapija sastoji od kemoterapije i ciljanih terapija. Ako nalazi molekularnog testiranja pokažu da Vaš rak pluća sadrži specifičnu ‘pogonsku’ mutaciju, za Vas bi mogla biti pogodna ciljana terapija. Svako liječenje za uznapredovali rak pluća ima određene nuspojave. Ciljane terapije općenito uzrokuju manje ozbiljnih/teških nuspojava nego kemoterapija: međutim, neke nuspojave ciljanih terapija, poput osipa i proljeva, mogle bi nekim bolesnicima biti neugodne ako ih se pažljivo ne zbrine.

 

Liječenje NSCLC‑a pozitivnog na mutacije gena EGFR i ALK

Kao što smo već napomenuli, trenutno su za liječenje raka pluća odobrene samo dvije vrste ciljane terapije:

 

1.    Inhibitori EGFR koriste se za liječenje uznapredovalog raka pluća s mutacijama gena EGFR

o Mutacije gena EGFR bile su prve ‘pogonske’ mutacije identificirane kod raka pluća

o Te su mutacije pronađene u približno 10% bolesnika s NSCLC‑om u Sjevernoj Americi te 30% bolesnika u Aziji [5]

o Približno 15% bolesnika s adenokarcinomom u SAD‑u ima mutaciju gena EGFR [6]

 

2.   Inhibitori ALK odobreni su za liječenje raka pluća s  promjenama u redoslijedu baza u genu ALK

o Promjene u genu ALK kod NSCLC‑a otkrivene su 2007. g. [7]. Kod njih je redoslijed baza u genu ALK izmijenjen na način koji mijenja njegovu funkciju

o Približno 3–5% bolesnika s NSCLC‑om ima bolest pozitivnu na mutaciju gena ALK – ta se genska promjena javlja gotovo isključivo kod adenokarcinoma [8]

 

 

RAZGOVARAJTE SA SVOJIM LIJEČNIKOM O MOLEKULARNOM TESTIRANJU ZA RAK PLUĆA

 

 

 

 

Reference:

 

1.   National Cancer Institute at the National Institutes of Health. http://www.cancer.gov/cancertopics/cancerlibrary/what-is-cancer. Pristup:

18. kolovoza 2014.

2.   American Cancer Society. http://cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-what-is-non-small-cell-lung- cancer. Pristup: 18. kolovoza 2014.

3.   Fabrice Barlesi, Helene Blons, Michele Beau-Faller, et al. Biomarkers (BM) France: Results of routine EGFR, HER2, KRAS, BRAF, PI3KCA mutations

detection and EML4-ALK gene fusion assessment on the first 10,000 non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (pts). J Clin Oncol 2013; 31(Suppl;

abstr 8000).

4.   Warth A, Muley T, Dienemann H, et al. ROS1 expression and translocations in non-small-cell lung cancer: clinicopathological analysis of 1478 cases.

Histopathology 2014; 65: 187-94.

5.   Bell DW, Lynch TJ, Haserlat SM, et al. Epidermal Growth Factor Receptor Mutations and Gene Amplification in Non–Small-Cell Lung Cancer: Molecular Analysis of the IDEAL/INTACT Gefitinib Trials. J Clin Oncol 2005; 23: 8081–8092.

6.   Keedy VL, Temin S, Somerfield MR, et al. American Society of Clinical Oncology provisional clinical opinion: epidermal growth factor receptor (EGFR) Mutation testing for patients with advanced non-small-cell lung cancer considering first-line EGFR tyrosine kinase inhibitor therapy. J Clin Oncol

2011; 29(15):2121–2127.

7.   Soda M, Choi YL, Enomoto M, et al. Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in non-small-cell lung cancer. Nature 2007;

448(7153):561–566.

8.   Solomon B, Wilner KD, Shaw AT. Current status of targeted therapy for anaplastic lymphoma kinase-rearranged non-small cell lung cancer. Clin

Pharmacol Ther 2014; 95(1):15–23.

1 odgovor na Molekularno testiranje kod raka pluća: Što morate znati

  1. Ozbiljni z
    Tekstovi

Ostavi odgovor...

Morate biti prijavljeni da objavite komentar.

Skoči do alatne trake