by

Palijativna skrb kod bolesti pluća i respiratorne insuficijencije

08/07/2016 in Rak pluća

Palijativna skrb je sveobuhvatni pristup pacijentu oboljelom od malignih ili kroničnih bolesti koji obuhvaća simptomatsko liječenje te psihološku duhovnu i socijalnu potporu bolesniku i njegovoj obitelji. U pulmologiji palijativnu skrb treba primjenjivati kod oboljelih od malignih bolesti pluća te kroničnih pulmoloških bolesti, najčešće kod KOPB-a i intersticijske plućne bolesti.

Neurološke bolesti, prvenstveno bolesti motornog neurona, koje imaju komplikaciju respiratorne insuficijencije i potrebu za respiratornom potporom također ulaze u skupinu pulmološke palijativne skrbi.

Važno je na vrijeme nakon postavljanja dijagnoze bolesnika i njegovu obitelj uvesti u palijativnu skrb bilo od strane vodećeg liječnika specijaliste bilo od strane izabranog liječnika opće medicine kako bi se napravio plan kontiniuranog zbrinjavanja bolesnika do samog kraja njegove bolesti.

 

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Skoči do alatne trake